دنیای تصویر آنلاین

انجمن بازیگران آمریکا جوایز خود را اهدا کرد

دنیای تصویرآنلاین-«انگل» با بردن جایزه بهترین گروه بازیگران در مراسم اهدای جوایز انجمن بازیگران آمریکا تاریخ ساز شد و به اولین فیلم خارجی زبانی تبدیل شد که این جایزه را از انجمن بازیگران آمریکا گرفته است.

بیشتر بخوانید »