سینما

بخش‌های از یادداشت بنیان‌گزار جشن حافظ علی معلم

دنیای تصویرآنلاین-زنده یاد علی معلم در دیباچه  شانزدهمین جشن  حافظ  درباره تاسیس این جشن خاطره‌ای را می‌نویسد:و اما جشن دنیای تصویر ثمره‌ی توصیه‌ی زنده یاد علی حاتمی است به صاحب این قلم. در سال‌های زندگی پر برکت‌اش هنگامی که حاتمی برای نخستین بار در جمعی به خاطر دلشدگان‌اش دعوت به تشویق شد در حال رفتن بر روی صحنه از دستپاچگی در حال افتادن از پلکان بود. بعد از مراسم علی به من گفت که علی جان، هنرمند این ملک سال‌هاست به جای تشویق یا تحقیر شده یا  در زمانه درست از او یادی نشده، از این رو آداب تحسین شدن و از پله‌ها بالا رفتن و سخن گفتن نمی‌داند، کاری کنید که تشویق را یاد بگیریم.

بیشتر بخوانید »

بازخوانی یک یادداشت:آداب تحقیر،آداب تشویق

دنیای تصویرآنلاین-«علی جان،هنرمند این ملک سال‌هاست به جای تشویق،یا تحقیر شده یا در زمانه درست از او یادی نشده.از این رو آداب تحسین شدن و از پله‌ها بالا رفتن و سخن گفتن نمی‌داند،کاری کنیم که تشویق یاد بگیریم.»این حرف‌های علی حاتمی دوست‌داشتنی است که در یکی از جشن‌های زمان حیاتش وقتی داشت از پله‌ها بالا می‌رفت از دستپاچگی، سکندری خورد و نزدیک بود زمین بخورد.خطاب این چند کلمه به علی معلم بود که یک سال بعد از رفتن علی حاتمی جشنی را پایه گذاشت که پریشب شانزدهمین دوره‌اش برگزار شد.اینکه علی حاتمی به نقطه درستی زده است که شکی نیست.اصولا به نقطه درست می‌زد؛دقیق. نمونه هایش در فیلم‌هایش زیاد است.اینجا هم با استناد به این روایت، می‌توان گفت علی حاتمی جرقه جشنی را زده که با همه سنگ‌اندازی‌ها در راه برگزاری‌اش به دوره شانزدهم رسیده است.

بیشتر بخوانید »