واکنش فرزاد موتمن به ستاره های منتقدان

دنیای تصویرآنلاین-فرزاد موتمن در صفحه شخصی خود درمورد ستاره هایی که منتقدان به فیلم‌ها می‌دهند، یادداشتی منتشر کرد. او نوشت:

من ستاره نمی‌دهـم چون منتقد نیستم اما از آنجا که فیلم می‌سازم ، ستاره می‌گیرم یا نمی‌گیرم ، پس با ستاره هـا سروکار دارم و ستاره هـا هـم با من کار دارند ، اما از هـمان نوجوانى که نشریات سینمائى را دنبال میکردم ، منطق ستاره دادن به فیلمهـا را نفهـمیدم. مگر هـتل است که ستاره می‌‌دهـند؟ سینما یکى از رشته هـاى منتسب به “دراماتولوژیست” که تریستان برنار نکته اى را درباره آن به ما گوشزد کرد :”این علمى ست که قواعد و قوانین آنرا هـیچکس نمیشماسد!”چگونه میتوان تکلیف فیلمى را با این ستاره هـا روشن کرد؟ در بعضى موارد ،این ستاره هـانتیجه مشاهـده سه، چهـار فیلم در روز ، هـیجان زدگى زود رس در برابر بعضى فیلمهـا و گاه بى اعتنائى غیر منصفانه در مقابل بعضى فیلمهـاى دیگر، است. پیش آمده که منتقدان ، در روزهـاى حشنواره فیلمى را ستوده اند اما در دیدار هـاى بعدى بنظرشان آنقدرهـا هـم جذاب نیامده و بر عکس…اما از انجا که فعلاً در هـمه جاى دنیا ستاره دادن مرسوم است فرض را بر این میگذاریم که ما هـم در تبعیت از هـمه ستاره هـایمان را میدهـیم. من به دلیل مسائل شخصى به جشنواره نیامده ام و فیلمهـا را ندیده ام پس نظرى درباره آنهـا ندارم و اگر هـم دیده بودم، این حق را براى خود قائل نیستم که در مورد آثار هـمکارانم ، احیاناً نظرى منفى بدهـم ، اما وقتى به این جدول نگاه میکنم متوجه میشوم که بسیارى از منتقدان ، به بسیارى از فیلمهـا ، سه و چهـار ستاره داده اند یعنى انهـارا خیلى خوب و عالى ارزیابى کرده اند.معمولاً فیلمهـاى ماندگار تاریخ سینما با چنین صفاتى ارزیابى میشوند. بر پایه این جدول ما صاحب سینمائى پیشرو و بسیار هـیجان انگیز هـستیم. آیا واقعاً فیلمهـائى که سه و چهـار ستاره دریافت کرده اند با آثار ماندگار سینما هـمطراز هـستند ؟ پس چرا در اغلب گزارشهـاى جشنواره ، گله میشود که فیلمهـا خیلى حال خوبى ندارند؟ چرا دوستان جشنواره را تعطیل میکنند تا “دربى” تماشا کنند؟ چرا اغلب این فیلمهـاى خیلى خوبى که ما میسازیم با گذشت دو سه سال فراموش میشوند؟. احتمالاً اگر بجاى ستاره هـا ، بر روى فیلمهـا چند خط بنویسیم، از تعداد ستاره هـاى بعضى فیلمهـا کاسته شود و شاید فیلمى که ستاره اى نگرفته در نگاهـى با حوصله تر نیم ستاره اى دریافت کند و آنگاه به تصویر واقع بینانه تر ى از سینمایمان برسیم ، کار “سازمان هـتلهـا” در تشخیص اینکه هـتل اوین یا اسپیناس امکاناتى دارند که هـتل هـاى أطراف میدان فردوسى فاقد آن هـستند ، کار دشوارى نیست! اما کار منتقد بسیار دشوار است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *